/******************************************
– PREPARE PLACEHOLDER FOR SLIDER –
******************************************/
var setREVStartSize = function() {
var tpopt = new Object();
tpopt.startwidth = 960;
tpopt.startheight = 400;
tpopt.container = jQuery(‘#rev_slider_1_1’);
tpopt.fullScreen = “off”;
tpopt.forceFullWidth=”on”;
tpopt.container.closest(“.rev_slider_wrapper”).css({height:tpopt.container.height()});tpopt.width=parseInt(tpopt.container.width(),0);tpopt.height=parseInt(tpopt.container.height(),0);tpopt.bw=tpopt.width/tpopt.startwidth;tpopt.bh=tpopt.height/tpopt.startheight;if(tpopt.bh>tpopt.bw)tpopt.bh=tpopt.bw;if(tpopt.bh<tpopt.bw)tpopt.bw=tpopt.bh;if(tpopt.bw1){tpopt.bw=1;tpopt.bh=1}if(tpopt.bw>1){tpopt.bw=1;tpopt.bh=1}tpopt.height=Math.round(tpopt.startheight*(tpopt.width/tpopt.startwidth));if(tpopt.height>tpopt.startheight&&tpopt.autoHeight!=”on”)tpopt.height=tpopt.startheight;if(tpopt.fullScreen==”on”){tpopt.height=tpopt.bw*tpopt.startheight;var cow=tpopt.container.parent().width();var coh=jQuery(window).height();if(tpopt.fullScreenOffsetContainer!=undefined){try{var offcontainers=tpopt.fullScreenOffsetContainer.split(“,”);jQuery.each(offcontainers,function(e,t){coh=coh-jQuery(t).outerHeight(true);if(coh<tpopt.minFullScreenHeight)coh=tpopt.minFullScreenHeight})}catch(e){}}tpopt.container.parent().height(coh);tpopt.container.height(coh);tpopt.container.closest(".rev_slider_wrapper").height(coh);tpopt.container.closest(".forcefullwidth_wrapper_tp_banner").find(".tp-fullwidth-forcer").height(coh);tpopt.container.css({height:"100%"});tpopt.height=coh;}else{tpopt.container.height(tpopt.height);tpopt.container.closest(".rev_slider_wrapper").height(tpopt.height);tpopt.container.closest(".forcefullwidth_wrapper_tp_banner").find(".tp-fullwidth-forcer").height(tpopt.height);}
};
/* CALL PLACEHOLDER */
setREVStartSize();
var tpj=jQuery;
tpj.noConflict();
var revapi1;
tpj(document).ready(function() {
if(tpj('#rev_slider_1_1').revolution == undefined){
revslider_showDoubleJqueryError('#rev_slider_1_1');
}else{
revapi1 = tpj('#rev_slider_1_1').show().revolution(
{
dottedOverlay:"none",
delay:9000,
startwidth:960,
startheight:400,
hideThumbs:200,
thumbWidth:100,
thumbHeight:50,
thumbAmount:1,
simplifyAll:"off",
navigationType:"none",
navigationArrows:"solo",
navigationStyle:"round",
touchenabled:"on",
onHoverStop:"off",
nextSlideOnWindowFocus:"off",
swipe_threshold: 75,
swipe_min_touches: 1,
drag_block_vertical: false,
keyboardNavigation:"off",
navigationHAlign:"center",
navigationVAlign:"bottom",
navigationHOffset:0,
navigationVOffset:20,
soloArrowLeftHalign:"left",
soloArrowLeftValign:"center",
soloArrowLeftHOffset:20,
soloArrowLeftVOffset:0,
soloArrowRightHalign:"right",
soloArrowRightValign:"center",
soloArrowRightHOffset:20,
soloArrowRightVOffset:0,
shadow:0,
fullWidth:"on",
fullScreen:"off",
spinner:"spinner0",
stopLoop:"off",
stopAfterLoops:-1,
stopAtSlide:-1,
shuffle:"off",
autoHeight:"off",
forceFullWidth:"on",
hideThumbsOnMobile:"off",
hideNavDelayOnMobile:1500,
hideBulletsOnMobile:"off",
hideArrowsOnMobile:"off",
hideThumbsUnderResolution:0,
hideSliderAtLimit:0,
hideCaptionAtLimit:0,
hideAllCaptionAtLilmit:0,
startWithSlide:0 });
}
}); /*ready*/

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

MÀN CHỤP NGƯỜI LỚN

Lý do khách hàng chọn chúng tôi

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

usr_avatar_284359 Mình đã mua và sử dụng Màn chụp này. Chất lượng quả thực rất tuyệt vời, lại vô cùng tiện lợi. Điều đặc biệt mình thích ở cửa hàng là sự nhiệt tình của nhân viên, rất thân thiện, nhiệt tình, chu đáo và cẩn thận Phạm Xuân Thu chuyen-lam-giau-khong-kho-cua-9x-thanh-hoa-xinh-dep Mình đã mua và sử dụng Màn chụp này. Chất lượng quả thực rất tuyệt vời, lại vô cùng tiện lợi. Điều đặc biệt mình thích ở cửa hàng là sự nhiệt tình của nhân viên, rất thân thiện, nhiệt tình, chu đáo và cẩn thận Nguyễn Thị Lan Anh